Martijn Sijtsma

Coördinator

Als deelnemende kunstenaar kwam ik in contact met OAWE. Dit jaar maakt ik deel van de organisatie.