Over ons

De oudste kunstroute van Amsterdam

Tijdens het Pinksterweekend 27, 28 en 29 mei 2023, openen kunstenaars van de Westelijke Eilanden tussen 12:00u-18:00u hun deuren. Laat je verrassen door ateliers met uiteenlopende exposities van nieuwe talenten én met gevestigde namen. Op deze 34e editie zijn vrijwel alle kunsttechnieken vertegenwoordigd: van schilderijen en portretten tot design en interactieve installaties.

Open Ateliers Westelijke Eilanden werd opgericht in 1985 en is de oudste kunstroute van Nederland. Het is ook een erg bijzondere kunstroute omdat in dit mooie rustige deel van de stad de meeste kunstenaars per gebied t.o.v. heel Nederland te vinden zijn!

Deze Westelijke Eilanden (Bickers-, Prinsen-, en Realeneiland) zijn een onderdeel van de 3e stadsuitleg van Amsterdam aangelegd rond 1615, samen met de grachtengordel, de Jordaan en de Haarlemmerdijk. De uitbreiding was noodzakelijk voor de toenemende welvaart en drukke handel in de beroemde 17e Eeuw, onze Gouden Eeuw.

Eerst kwam hier in 1610 een Nieuwe Waal waar de vele schepen van o.a. de West-Indische Compagnie (W.I.C.) konden afmeren. Op de aangelegde eilanden kwamen van de totaal 900 pakhuizen in Amsterdam er alleen al op het Prinseneiland 100 te staan. Er kwamen vele scheepswerven, op het Bickerseiland waren het er 11. Het vele hout dat hierbij nodig was werd opgeslagen op de Houttuinen en het vele teer dat nodig was om de schepen te teren en de naden te breeuwen werd opgeslagen en verwerkt op de Nieuwe Teertuinen. Later in 1832 werden de eilanden afgesloten van het IJ met de aanleg van het Westerdoksdijk.

Vele kunstenaars hebben hier gewoond en hun ateliers gehad zoals de schilder George Hendrik Breitner en de fotograaf Jacob Olie. Olie is o.a. bekend van zijn vele foto’s van stadsgezichten rond de 19e eeuw van Amsterdam en Breitner o.a. van zijn beroemde schilderij “Meisje met Kimono”.

Nu zijn de eilanden een unieke en schitterende buurt geworden waar oude pakhuizen, oude industriële gebouwen en voormalige kapiteinswoningen nog steeds volop aanwezig zijn in combinatie met diverse sociale architectuur van de afgelopen eeuwen.

Bekijk oawe.nl voor meer informatie en blijf op de hoogte via @OpenAteliersWestelijkeEilanden.

Heb je nog vragen? Bekijk hier de FAQ.

The oldest art tour of Amsterdam

Open Ateliers Westelijke Eilanden (Western Islands): the oldest and most extraordinary art route in Amsterdam.

On the 27, 28 and 29 of May 2022, between 12:00 PM and 6:00 PM, artists from the ‘Westelijke Eilanden’ will open their doors to the public.
Get inspired by studios with a variety of exhibitions of new talents and established names. Almost all art techniques are represented at this 34rd edition: from paintings and portraits to design and interactive installations.

‘Open Ateliers Westelijke Eilanden’ was founded in 1985 and is the oldest art route in the Netherlands. It is a very special art route because in this beautiful, quiet part of the city most artists can be found per area compared to the whole of the Netherlands.

These ‘Westelijke Eilanden’ (Bickers-eiland, Prinsen-eiland, and Realen-eiland) are part of the 3rd city expansion of Amsterdam built around 1615, together with the canals, the Jordaan and the Haarlemmerdijk. The expansion was necessary due to increasing prosperity and busy trade in the famous 17th Century, the Dutch Golden Age.

First a New Harbour was built here in 1610 where the many ships of, among others, the ‘West-Indische Compangie’ (W.I.C.) could moor. Of the total of 900 warehouses in Amsterdam, 100 were built on the Prinseneiland alone. And on Bickerseiland at least 11 shipyards could be found. The much wood that was needed for this was stored at the Houttuinen and all the tar that was needed to build the ships and caulk the seams was stored and processed on the Nieuwe Teertuinen.

Later, in 1832 the islands were closed off from ‘het IJ’ (the harbour) with the construction of the Westerdoksdijk. Over the last couple of centuries many artists, such as the painter George Hendrik Breitner and the photographer Jacob Olie, have lived here and had their studios. Olie is known for his many photographs of cityscapes of Amsterdam around the 19th century and Breitner for his famous painting “Girl with Kimono”.

Now the islands have become a unique and beautiful neighborhood where old warehouses, old industrial buildings and former captain’s houses are still fully present in combination with various social architecture of the past centuries.