Jeroen Dercksen

Jeroen Dercksen heeft een galerie en atelier in de Binnen Dommersstraat 17, een straat tussen de Haarlemmerdijk en de Brouwersgracht, waar hij eigen werk exposeert. Jeroen schildert en tekent zowel figuratief als abstract. Al meer dan 25 jaar maakt hij, naast portretten in opdracht, een serie autonome portretten. Het zijn schilderijen en tekeningen van mensen die symbool staan voor belangrijke ervaringen in het leven – van geboorte tot de dood. Onderwerpen als seksualiteit, eenzaamheid, liefde, trouw, geweld. In wisselende samenstellingen stelt hij zijn werk tentoon. Daarnaast exposeert hij kleurrijke expressieve bloemenschilderijen en abstracten. ‘Mijn streven is om schilderijen en tekeningen te maken die puur en ongekunsteld zijn. Ik maak het werk met aandacht en vakmanschap. Ik concentreer me op wat werkelijk van waarde voor mij is: de positieve kracht en energie die ik krijg als ik kijk naar mensen, bloemen, landschappen en abstracties. ‘

Jeroen Dercksen runs a gallery/studio on the Binnen Dommersstraat 17, a street in between the Haarlemmerdijk and the Brouwersgracht. This is where he displays his own artwork. Jeroen paints and draws in a figurative way as well as in an abstract style.

Besides the portraits he makes on commission, Jeroen Dercksen has created a series of autonomous portraits for more than 25 years. These are paintings and drawings of the people that symbolize important experiences in life – from birth to death. They cover topics such as sexuality, loneliness, love, faith and violence. In changing combinations Dercksen displays his work in his gallery.

Other than portraits Dercksen also displays his colorful expressive flower paintings and abstracts. ‘My goal is to create paintings and drawings that are pure and candid. I create my work thoughtfully and with craftsmanship. I concentrate on that what really matters to me: the positive power and energy that I get from looking at people, flowers, landscapes and abstractions”. 

Address

Binnen Dommersstraat 17
1013 HK Amsterdam

Open in Google Maps