fbpx

Casper Strietman

‘De evolutie van de tijdsgeest’ Ik heb onderzoek gedaan naar de historie van de rivier de Amstel, de bakermat van Amsterdam. De brug vormt het symbool voor verbinding. Verbinding tussen historie en heden en de brug tussen beiden werelden. Voor dit project heb ik onderzoek gedaan in het stadsarchief. Een aantal bruggen die in het verleden van fundameltele betekenis zijn geweest, als verbinding tussen oost en west, als stadspoort, ofwel nederzetting of als tolpoort en gateway tot de stad, zijn nu al honderden jaren uit het stadsbeeld verdwenen. Iedere brug draagt zijn eigen historie, typerend voor de tijd waarin de des betreffende brug gebouwd is, of de symbolische waarde die het verbeeld. De Blauw brug, was bijvoorbeeld het toneel van de enorme rellen tijdens de trouwerij van Koningin Beatrix in 1980. De Berlagebrug op zijn tijd stond symbool voor de Amsterdamse School, als antwoord op de armoede en verpaupering in der tijd. De brug als entree naar een nieuw tijdperk van woningbouw. Het werk vertrekt vanuit mijn interpretatie van de reeks bruggen die ik behandel in het onderzoek. Dit door middel van een analoge interpretatie in de vorm van een serie inkt tekenwerken. Om de geest van het verleden naar heden door te trekken laat ik de beelden digitaal verwerken en samenvloeien tot patronen. Ik geef mijn interpretatie van de evolutie van de tijdsgeest van Amsterdam. ‘The evolution of the spirit of time’ For this project I researched the history of the Amstel River, the cradle of Amsterdam. The bridge shapes and forms a symbol of connection between history and present. For this project I’ve conducted my research in the City Archive. A number of bridges have been of fundamental value in the past, as an interconnection between East and West and as a fortress; a gateway to the city. Deemed invaluable with the progress of industrialism, these symbolic artifacts have been erased from the cityscape for hundreds of years. Every bridge carries its own history, typical for the time in which its built. The Blauw Brug (“Blue Bridge”), was the stage for the riots during the inauguration of Queen Beatrix in 1980. Blue symbolizing the color of royalty. The Berlagebrug, in it’s time, was a symbol of a new architecture style of the early Twentieth Century, so fundamental for its time in Amsterdam they called it a school of architecture: ‘The Amsterdamse School’. It’s founder’s saw Amsterdamse School as the answer, the solution to decades of poverty and housing shortage. The bridge symbolized the acces to this new era of accessible housing and improved quality of life in the city. The work departs from my interpretation of the series of bridges I treat in the research. An analog interpretation in the form of a series of ink drawings. By merging the images digitally I continue in the spirit of the past and present and merging them together in patterns. I give my interpretation to the evolution of the spirit of time in Amsterdam.

Address

Vinkenstraat 154
1013 JW Amsterdam

Open in Google Maps